Copyright 2018 - Custom text here

ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลDigital Signage

 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลDigital Signage

 


Digital Signage หรือ ป้ายดิจิตอล สื่อรูปแบบใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น จอขนาด 18.5" ,20" ,32", 40", 46" , 47", 50" ขึ้นไปหรือจอ LCD หรือ LED TV  เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยสามารถใช้ Application ในการแสดงผลได้หลากหลายภายใน 1 หน้าจอ ในเวลาเดียวกัน เช่น File media, jpeg, File Video ,File Flash Playr หรือ แม้กระทั้งข้อความที่ต้องการจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สามารถ โชว์ภาพที่เป็น วีดีโด ภาพสไลด์ และ ตัวอักษรวิ่ง ไปพร้อมกันบนหน้าจอ สามารถ ปรับใช้กับ  อาคารสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น
Digital Signage  จะมีสองแบบที่ใช้อยู่ คือแบบ Standalone หรือ Media Player และ  Network Player
แบบ Standalone เหมาะสำหรับการแสดงผลที่ควบคุมจอไม่มาก อาจเป็น 1 หรือ2 จอ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้กัน
 แบบ Network Centralized Control  Player เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัท ที่ต้องการ Application ที่สามารถเลือกจัด ควบคุมบริหารจัดการจอหลายๆจอได้ที่จุดๆ เดียว และสามรถบริหารจัดการจอที่อยู่ไกลออกไปได้ และสามารถจัดการ ให้การแสดงผลที่แตกต่างกันในแต่ล่ะจอได้โดยใช้ระบบ Network มาช่วย เป็นต้น
หลัก สำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้หรือผู้ควบคุมสื่อ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้า หมายได้โดยง่าย โดยจะควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความ ภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการด้วยโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลาในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย
  
……………………………………………………………………..
ประโยชน์ระบบ Digital Signage
ประหยัด ต้นทุนและเวลา   สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง
เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ   สำหรับสถานที่ ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าหรือสินค้า ราคาพิเศษ เพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก
ง่ายต่อการจัดการ  สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง สามารถบริหารจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET โดยการจัดการ ผ่าน ศูนยกลางที่เป็น SERVER  ทันที
1. สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธ์ได้ทันที
ทำ ให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ทำให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหน้าจอทันที ทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ
2. เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์ ให้ดูมีความ ทันสมัย  ล้ำหน้า และเป็นการแสดงถึงความพร้อมขององค์กร ในด้านเทคโนโลยี่อีกด้วย     
3. เป็นการประหยัดงบประมาณ
การ โฆษณาแบบเดิม ต้องมีการพิมพ์ ใบปลิว หรือโบว์ชัวร์ ทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมาก และแต่การระบบ Digital Signage ลงทุนในครั้งแรกเท่านั้น โดยเราสามารถทำการ อัพเดท ข้อมูลที่ป้าย Digital signage ได้ และสามารถแสดงผลแสดงผลได้ทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
4. ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
การ พิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ ที่โรงพิมพ์ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก แต่ระบบ Digital Signage ไม่ต้องใช้การพิมพ์กระดาษซึ่งเป้นการปริมาณการใช้กระดาาได้อย่างมาก
ตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้งาน
 
 
 
ราย ละเอียดคุณสมบัติที่ปรากฎบนเวบไซด์ของบริษัท เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและคุณสมบัติ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ คุณศุภกร 062-325-2295

 

Digital Signage Netwok Control

Digital Signage Netwok Control

 

 

 


ระบบซอฟต์แวร์ ควบคุมและบริหารจัดการการแสดงผลส่วนกลาง (Digital Sinage Centralized Control)
? การบริหารจัดการงผ่านทาง Web Brower
? กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแต่ละโมดูลในลักษณะที่แตกต่างกันได้
? ระบบสามารถทำการ Distribute media files ได้โดยอัตโนมัติ
? มอนิเตอร์ การทำงานของระบบได้ที่ส่วนกลาง
? แบ่งกลุ่มเครื่องเล่นแยกอิสระ หรือแสดงผลตามกลุ่ม
? ถออกแบบหน้าจอได้อย่างง่ายด้วยการ Drag and Drop
? จัดเก็บ Log สถานการณ์ทำงานหรือคำสั่งจากผู้ใช้งาน สามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและสามารถตั้งเวลาลบข้อมูลเหล่านี้ได้
? สร้าง Layout ของการเล่น Content ที่แตกต่างได้ไม่จำกัดในแต่ละหน้าจอ
? ออกแบบหน้าจอล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวน
? สนับสนุนการใช้งานกับจอภาพทั้งแนวตั้ง แนวนอน ทุกขนาด Resolution โดยสามารถปรับตั้งค่าได้ตลอดเวลา
? ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows
? รับขนาด Layout จัดเรียงซ้อนทับ หรือปรับลำดับการแสดงผลแต่ละ Layout บนจอได้
? สร้าง รายการการเล่น วิดีโอ, ออดิโอ, แอนนิเมชั่น  โดยการสั่งเล่นแบบวน(Loop), เล่นแบบสุ่ม(Shuffle) และสามารถปรับระดับเสียงได้ตลอดรายการเล่น
? สร้างข้อความวิ่ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนความเร็ว ระยะห่างระหว่างประโยค ภาพ หรือสีพื้นหลังได้
? สร้าง Slideshow จากรูปแบบโดยการกำหนด effect การปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย ระยะเวลาแสดงผลแต่ละภาพ
? จำกัดเวลาแสดงผลของวิดีโอ, ออดิโอ และ แอนนิเมชั่นได้ในหน่วยวินาที

 

ระบบเสริม สอบถามราคาและข้อมมูลเพิ่มเติม

ระบบถ่ายทอดสด (Video Streaming System) ( ระบบเสริม สอบถามราคาและข้อมมูลเพิ่มเติม)
• สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windowsได้
• ระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน TV Tuner เพื่อส่งสัญญาณเข้าไปที่เครื่องเล่น หรือ Web Browser ได้
• รองรับการเชื่อมต่อกับกล้อง WEB CAMERA เพื่อกระจายสัญญาณภาพและเสียงออกไปยังเครื่องเล่นหรือ Web Browser ได้
• ระบบสามารถควบคุม Bandwidth ที่จะใช้ช่องสัญญาณ โดยการปรับค่าได้ตามต้องการ
 
รายละเอียดคุณสมบัติที่ปรากฎบนเวบไซด์ของบริษัท เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและคุณสมบัติ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณศุภกร 062-325-2295

หรือทาง E-mail;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digital Signage Stand alone

Digital Signage Stand alone

 

 


Digital Signage Media Player ทำอะไรได้บ้าง
o รองรับการใช้งานทั้งเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
o สามารถติดตั้งให้ทำงานได้ทั้งโหมดเข้าถึงส่วนกลาง (Centralize) และโหมดทำงานเฉพาะตัว (Stand alone)
o การบริหารจัดการระบบสามารถทำได้ได้โดยตรงผ่านทาง Web Browser
o ระบบรองรับการแสดงผล มัลติมีเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
? วิดีโอ ได้แก่ 3GP,ASF,AVI,DAT,DIVX,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,WMV,XVID
? ออดิโอ ได้แก่  MIDI, MP1, MP2 ,OGG,WAV , WMA
? แอนนิเมชั่น ได้แก่ SWF
? รูปภาพ ได้แก่ BMP , GIF , JPEG, JPG, PNG
? เวปไซด์ ได้แก่ HTML , XML , PHP
? ตัวอักษรวิ่ง  

 

 

Read more: Digital Signage Stand alone

f t g m